Termeni si conditii de folosire a site-ului / Politica de confidentialitate

Site-ul CNOR ( https://www.cnor.ro si https://www.cnor-fras.ro ) este produs și administrat de către Asociatia Cluburilor de Automobilism Off-Road („ACAOR”), fiind dedicat atat activității acesteia cat si a Comisiei Nationale de Off-Road (“CNOR”) din cadrul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (“FRAS”) la nivel național. Site-ul constituie suportul informațional pentru toate cursele sau etapele organizate sub egida FRAS / CNOR, oferind detalii ce țin de organizarea și coordonarea acestor evenimente, o bază de date conținând membrii afiliați, cluburile sportive, piloții, copiloții, arbitrii, oficialii, paginile personale ale sportivilor ce conțin descrierea activității, un sistem de informare privind etapele programate în calendarul competițional al anului în curs, un sistem de clasificare a rezultatelor înregistrate în fiecare etapă (denumite in mod colectiv „Serviciile”).
Utilizarea Serviciilor este guvernată de o serie de reguli ce trebuie respectate de către toți utilizatorii site-ului.

Acest document constituie Acordul privind Termenii și Condițiile de Utilizare (“Acordul”) și stabilește termenii legali de folosire de către utilizatori a Serviciilor oferite de site-ul CNOR. Odată ce folosiți Serviciile, sunteți de acord cu prevederile Acordului și să fiți răspunzător de respectarea acestora. Aveți dreptul de a folosi serviciile site-ului CNOR (indiferent dacă accesul dumneavoastră la site sau utilizarea acestuia este întâmplătoare sau cu intenție) numai dacă acceptați să respectați legislația în vigoare și acest Acord. De aceea vă rugăm să citiți acest Acord cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile Acordului trebuie să părăsiți site-ul și să încetați folosirea Serviciilor. Orice acces efectuat ulterior de orice utilizator la site va fi considerat ca fiind o acceptare a termenilor și condițiilor prezentate în continuare. Niciun utilizator nu poate invoca drept scuză pentru încălcarea Acordului faptul că nu știa de existența acestuia. CNOR își asumă obligația de a posta în permanență un link către prezentul Acord pe pagina principală a site-ului, astfel că acesta să poată fi ușor identificat și citit. CNOR poate modifica oricând prevederile Acordului și astfel de modificări devin efective odată cu postarea lor pe site. Sunteți de acord ca astfel de modificări ale Acordului să vă fie opozabile oricând folosiți serviciile site-ului ulterior postării lor pe site. De aceea este important și CNOR vă recomandă să revedeți acest Acord în mod regulat pentru a vă asigura că sunteți la curent cu eventualele modificări apărute.

1. Valabilitate

Acest Acord este valabil și își exercită efectele atât timp cât utilizați Serviciile.

2. Proprietate intelectuală

Conținutul și design-ul site-ului CNOR, împreună cu toate celelalte informații legate sau generate de acest site, pe care vi le-am putea transmite prin e-mail sau alte căi, inclusiv știri, rezultate, informări, etc sunt proprietatea ACAOR / CNOR. Utilizarea neautorizată a informațiilor sau elementelor grafice legate de sau incluse pe site este interzisă, în absența acordului explicit în scris din partea ACAOR / CNOR.

3. Limitarea răspunderii

Informațiile și Serviciile la care aveți acces prin intermediul site-ului CNOR pot conține erori și pot înregistra perioade de întrerupere a funcționării. ACAOR / CNOR nu este răspunzătoare pentru conținut inexact sau întreruperi în funcționare, indiferent dacă acestea sunt cauzate de utilizatori sau orice echipament sau funcționare defectuoasă a Serviciilor. CNOR furnizează informațiile și Serviciile disponibile pe acest site în starea lor „așa cum există”, fără nicio altă garanție suplimentară. Orice garanții exprese și orice garanții implicite, incluzând garanția că Serviciile ar servi un anume scop, sunt respinse la limita maximă permisă de lege. CNOR nu răspunde și nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel de utilizatorii site-ului sau orice terță parte pentru orice daune, pagube sau costuri rezultând din utilizarea de către aceștia a Serviciilor, chiar dacă CNOR a fost informată de posibilitatea producerii unor astfel de daune.

4. Forța majoră

CNOR, colaboratorii și afiliații săi nu pot fi ținuți răspunzători pentru nicio întârziere sau funcționare defectuoasă produse direct sau indirect de către cauze asupra cărora CNOR nu are nici o influență. Acestea includ, fără a fi însă limitate la: funcționarea defectuoasă a echipamentelor tehnice utilizate de CNOR și site, întreruperea legăturii la internet sau a conexiunii telefonice, viruși informatici, acces neautorizat la sistemul CNOR, erori de operare, grevă, etc.

5. Legea aplicabilă

Acest Acord, drepturile și obligațiile impuse de acesta, și toate efectele juridice produse de acest Acord vor fi interpretate în baza și guvernate de către legea română. Legea din România va guverna toate aspectele ce nu au fost prevăzute de acest Acord. Orice dispută în legătură cu acest Acord va fi deferit instanțelor judecătorești competente din România.

6. Informații personale

Prin folosirea acestui site va exprimati express acordul ca ACAOR / CNOR sa foloseasca informatiile salvate in profilul dumneavoastra pentru a facilita participarea la evenimentele sale sau pentru a va anunta de evenimentele urmatoare. Pentru a sterge definitiv datele aflate pe acest site va rugam sa  folositi butonul “Stergere cont” din sectiunea “Contul Meu” sau sa ne contactati folosind formularul de contact (la cerere va trebui sa ne trimiteti documentele prin care sa se poata confirma proprietatea asupra contului).