ANEXA D – SISTEMUL DE PENALIZĂRI

În cadrul unei Etape a Campionatului Național de Off Road, (în continuare: ECNOR), toate deciziile privind penalizările se iau de către arbitrii oficiali sau de către Comisia Sportivă a ECNOR. 

Penalizările pot fi de timp, tehnice sau administrative. Penalizările de timp se vor exprima în minute, cele tehnice prin neacceptarea echipajului în competiție sau prin descalificare, iar cele administrative prin descalificare și/sau plata contravalorii bunurilor pierdute sau distruse.

1. Penalizări cu caracter general

 AbatereaPenalizareMod de aplicare/responsabili
1Nerespectarea prevederilor menționate în ANEXA A - Regulament tehnic (RT) privind dotările autovehiculelor și normele de siguranță.Neacceptarea echipajului în competiție / DescalificarePenalizarea este aplicată de Comisarul tehnic al competiției, care nu va pune viza pe fișa tehnică. În cazuri speciale, la solicitarea comisarului tehnic, se poate întruni Comisia sportivă pentru luarea deciziei de acceptare sau nu în competiție a unui autovehicul.
2Nerespectarea prevederilor din ANEXA C - Numerele de concurs și alte inscripționări (NC).DescalificarePenalizarea se aplică de arbitrii oficiali.
Verificarea se poate face numai la startul în fiecare stagiu de traseu.
3Refuzul aplicării materialelor publicitare pe autovehicul sau aplicarea lor nerespectând precizările din Regulamentul sportiv cadru (MP).100 minutePenalizarea poate fi aplicată pentru fiecare start într-un stagiu de traseu ST.
4Nerespectarea indicațiilor organizatoruluiDescalificarePenalizarea se aplică de către arbitrii oficiali la propunerea Directorului ECNOR.

Se aplică pentru nerespectarea indicațiilor referitoare la spațiile de parcare în parcul tehnic, la acordarea sau utilizarea asistenței tehnice, la modul de campare, privind încălcarea prevederilor de acces în zonele de campare sau în parcul tehnic, a prevederilor privind circulația în coloană organizată, a distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor organizatorului (mobilier, materiale de promovare sau publicitare, echipament electric și/sau electronic).

5Nerespectarea poziției de pilot sau copilot asumate la înscrierea în competiție prin fișa de înscriere sau înlocuirea lor cu alte persoane.DescalificarePenalizarea se aplică când este observată de către arbitrii oficiali sau de către arbitrii de traseu (în cazul arbitrilor de traseu obligatoriu menționată și în fișa de arbitraj). Se aplică numai în timpul desfășurării probelor concursului, între punctul de start și sosire.
6Check point (CP) ratat.60 minutePenalizarea se aplică pentru fiecare CP cu arbitru, cu element de identificare, ratat. Penalizarea se aplică în cazul în care arbitrul de traseu aflat într-un CP marcat cu element de identificare nu are menționată în foaia de arbitraj trecerea echipajului. Se aplică de arbitrii oficiali. Se cumulează cu alte penalizări.
7Nepurtarea centurii de siguranță sau purtarea necorespunzătoare (neînchisă, numai peste bazin) (CSG)100 minuteVerificarea se face pentru ambii membrii ai echipajului iar penalizarea se aplică echipajului. Abaterea se constată numai când autovehiculul este în mișcare în direcția de mers spre înainte. Penalizarea se aplică de fiecare dată când este observată.

Se aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie. Se cumulează cu alte penalizări.

8Nepurtarea căștii de protecție sau purtarea necorespunzătoare (cu catarama curelei de fixare neînchisă) (CSC)100 minuteVerificarea se face individual pentru ambii membrii ai echipajului iar penalizarea se aplică echipajului (o singură dată chiar dacă abaterea se constată la ambii membrii ai echipajului). Abaterea se constată numai când autovehiculul este în mișcare. Penalizarea se aplică de fiecare dată când este observată.

Se aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie. Se cumulează cu alte penalizări.

9Transportul combustibilului în exteriorul sau în interiorul autovehiculului de concurs în orice fel de recipient auxiliar, altul față de rezervorul principal de carburant.200 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie. Se cumulează cu alte penalizări.
10Transportul în autovehiculul de concurs al altor persoane în afara membrilor echipajului, pe parcursul probelor sportive200 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.

Excepție fac situațiile în care există o urgență medicală a persoanei transportate suplimentar. Se cumulează cu alte penalizări.

11Distrugerea bunurilor sau proprietăților, generată de nerespectarea prezentului Regulament, a Regulamentului particular sau Planului de securitate al competițieiDescalificare și plata bunurilor distruseSe aplică numai prin decizia Comisiei sportive. Cazurile vor fi înaintate spre dezbatere și către Comisia de Disciplină a FRAS, pedeapsa putând merge până la excluderea din Campionatul Național de Off Road.
12Folosirea de către un membru al unui echipaj a unui limbaj neadecvat (vulgar, obscen, trivial) sau a unui comportament neadecvat (necivilizat, vulgar) față de oficiali, alți participanți la concurs sau spectatori200 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie. Cazurile vor fi înaintate spre dezbatere și către Comisia de Disciplină a FRAS, pedeapsa putând merge până la excluderea din Campionatul Național de Off Road. Se cumulează cu alte penalizări.
13Aruncarea sau abandonarea în timpul probelor sportive de resturi menajere și/sau reziduuri tehnice solide sau lichide200 minute
sau
descalificare
Se aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.

Stabilirea penalității este de competența Comisiei Sportive în urma observației directe a arbitrilor oficiali, în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie sau în urma sesizărilor directe ale membrilor echipajului/echipajelor agresate sau care au fost afectate de comportamentul nesportiv.
Se cumulează cu alte penalizări (cu excepția situației descalificării).

14Necurățirea de către membrii echipajului a locului unde s-au produs accidental scurgeri de ulei, combustibil sau alte lichide de la sistemele autovehicululuiDescalificare și plata cheltuielilor de curățareSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.

Cazurile vor fi înaintate spre dezbatere și către Comisia de Disciplină a FRAS, pedeapsa putând merge până la excluderea din Campionatul Național de Off Road.

15Consumul de băuturi alcoolice sau stupefiante în timpul desfășurării probelor sportive de către oricare membru al echipajuluiDescalificareSe aplică de către arbitrii oficiali prin verificare cu un aparat etilotest în cazul consumului de alcool.

Cazurile vor fi înaintate spre dezbatere și către Comisia de Disciplină a FRAS, pedeapsa putând merge până la excluderea din Campionatul Național de Off Road.

16Doborârea sau tăierea intenționată a copacilor, fără acordul organizatorilor400 minuteEchipajul în cauză are obligația să anunțe primul oficial întâlnit pe traseu despre tăierea/doborârea făcută. Ascunderea faptei atrage după sine descalificarea din competiție și suportarea pagubelor civile pentru echipajul în culpă. Se cumulează cu alte penalizări.
17Fixarea cablului de troliu sau altor mijloace ajutătoare de copaci fără componente de protecție pentru copaci (șufă de copac)200 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.

Se iau în considerație și sesizările scrise făcute de membrii altor echipaje, în timp de maxim 15 minute după ce ajung la punctul de sosire al probei sportive respective în care s-a constatat abaterea, probate obligatoriu cu fotografii de la fața locului. Se cumulează cu alte penalizări.

18Neutilizarea unui lest conform Anexei A montat pe linia de tragere confecționată din fire de oțel în timp ce linia de tragere este utilizată în direcția de tragere.200 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.

Se iau în considerație și sesizările scrise făcute de membrii altor echipaje, în timp de maxim 15 minute după ce ajung la punctul de sosire al probei sportive respective în care s-a constatat abaterea, probate obligatoriu cu fotografii de la fața locului. Se cumulează cu alte penalizări.

19Balansarea autovehiculului de concurs prin greutatea corpului uman agățat de autovehicul.100 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie. Se cumulează cu alte penalizări.
20Schimbarea direcției de troliere prin rezemarea cablului liniei de tragere de copaci fără a se utiliza o protecție.100 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.

Se iau în considerație și sesizările scrise făcute de membrii altor echipaje, în timp de maxim 15 minute după ce ajung la punctul de sosire al probei sportive respective în care s-a constatat abaterea, probate obligatoriu cu fotografii de la fața locului. Se cumulează cu alte penalizări.

21Utilizarea lanțurilor pentru roți în timpul probelor sportiveDescalificareSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.

Se iau în considerație și sesizările scrise făcute de membrii altor echipaje, în timp de maxim 15 minute după ce ajung la punctul de sosire al probei sportive respective în care s-a constatat abaterea, probate obligatoriu cu fotografii de la fața locului.

22Manifestare nesportivă față de alți concurenți200 minute
sau
descalificare
Prin manifestare nesportivă față de alți concurenți se înțelege: agresiune fizică directă (prin lovire), alt comportament agresiv care poate duce la punerea în pericol a securității și siguranței membrilor echipajului agresat sau utilizarea unor mijloace nesportive care prin forță determină obținerea unui avantaj în competiție față de celelalte echipaje.

Stabilirea penalității este de competența Comisiei Sportive în urma observației directe a arbitrilor oficiali, în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie sau în urma sesizărilor directe ale membrilor echipajului/echipajelor agresate sau care au fost afectate de comportamentul nesportiv.

Se cumulează cu alte penalizări (cu excepția situației descalificării).

23Înlocuirea în timpul ECNOR, de către un echipaj, a autovehiculul inițial, prezentat la inspecția tehnică, cu un altulDescalificareSe aplică prin decizia Comisiei sportive.
24Membrii echipajului care se prezintă la punctul de start sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelorDescalificareSe aplică de către arbitrii oficiali prin verificare cu un aparat etilotest în cazul consumului de alcool.

Cazurile vor fi înaintate spre dezbatere și către Comisia de Disciplină a FRAS, pedeapsa putând merge până la excluderea din Campionatul Național de Off Road.

25Prezentarea cu mașina de concurs nespălată la startul primului stagiu de traseu sau care nu va avea cel puțin numerele de concurs vizibile (în cazul în care nu există condiții pentru spălarea întregului autovehicul) la prezentarea la următoarele puncte de start.30 minuteSe aplică la fiecare abatere după primul start în primul stagiu de traseu.

Se aplică de arbitrii oficiali.

Se cumulează cu alte penalizări.

26Beneficierea de Ajutor oficialDescalificareSe aplică de către arbitrii oficiali. Nu se aplică dacă echipajul a declarat abandon.

2. Penalizări generale de traseu

 AbatereaPenalizareMod de aplicare/responsabili
27Neprezentarea la punctul start al stagiului de traseu, secvenței de traseu sau probei speciale la momentul de timp comunicat sau afișat de organizator sau de arbitrii oficiali30 minute + repoziționarea pe grila de start a clasei respective Noul timp de start se stabilește de către arbitrii oficiali corespunzător timpului de start al ultimului echipaj de pe grila de start, la care se adaugă același interval de timp între momentele startului a două echipaje de la aceeași clasă. În cazul în care ordinea de start este stabilită conform ordinii de sosire dintr-o probă precedentă nu se aplică penalizarea. Penalizarea se aplică de arbitrii oficiali. Se cumulează cu alte penalizări.
28Neprezentarea la punctul de start în timpul stabilit după repoziționarea pe grila de start sau neprezentarea la startul unei probe sportive în intervalul de timp cât este deschis startul.DescalificarePenalizarea se aplică de arbitrii oficiali. În cazul în care ordinea de start într-o probă sportivă este stabilită conform ordinii de sosire dintr-o probă sportivă precedentă atunci este obligatoriu să existe definit și comunicat de către organizator un interval orar de timp în care este deschis startul în proba sportivă respectivă.
29Trecerea liniei de start cu autovehiculul împins sau tras.DescalificarePenalizarea se aplică de arbitrii oficiali. Nu se aplică dacă echipajul a declarat abandon.
30Părăsirea traseului (PT).Traseu Neparcurs
Se aplică în cazul abaterilor de la traseu, prin comparație între track-ul master și track-ul echipajului înregistrat de dispozitivul GPS, dacă revenirea în traseu se face prin alt loc față de cel de ieșire din traseu situat la o distanță mai mare de 100m de punctul de părăsire. Distanța de 100m se calculează pe forma track-ului master. Se consideră părăsire de traseu și parcurgerea numai în sens invers a unei porțiuni (față de sensul de parcurgere al track-ului master). Secțiunile parcurse după părăsire traseului nu vor mai fi luate în considerare.
31Introducerea SI-card-ului de către concurent aflat în autovehicul.10 minute
Se aplică în cazul în care concurentul nu coboară din autovehicul pentru a introduce SI-cardul, ci încearcă introducerea acestuia de la bordul autovehiculului. Se consemnează de către arbitrii de traseu. Se aplică de către arbitrii oficiali.
32Traseu Neparcurs / Traseu Parcurs
Parțial

2 x TMst - (TPst X TMst) / TTst
Punctajul echipajului se va calcula în baza formulei alăturate, unde TMst reprezintă timpul maxim acordat pentru secvența de traseu respectivă, TPst reprezintă lungimea traseului parcurs de echipaj pe secțiunea de traseu până la părăsirea acesteia, iar TTst lungimea totală a traseului de parcurs pe secțiunea respectivă.

3. Penalizări de viteză

 AbatereaPenalizareMod de aplicare/responsabili
33Nerespectarea limitelor de viteză impuse de organizator și menționate în Roadbook (VT)

 

10 minutePentru fiecare depășire cu 1 km/h a vitezei medii pe întreaga porțiune (segment de track delimitat de început și sfârșit limitare viteză) cu limitare înscrisă în Roadbook la care se adaugă o toleranța de +10 km/h (adică, marja de toleranță acceptabilă este de +10km/h iar peste aceasta se aplică penalizări).
Viteza medie se calculează conform înregistrărilor aparatului GPS luând în considerare porțiunea de traseu înregistrată între punctele definite în Roadbook și pe track-ul master prin waypoint ca început și ca sfârșit al sectorului cu viteză limitată. Se cumulează cu alte penalizări de viteză analizate pe porțiunea respectivă.
Exemplu: dacă viteza medie a echipajului calculată pe porțiunea analizată a fost de 42 km/h iar viteza maximă impusă în Roadbook pe porțiunea analizată a fost de 30 km/h atunci se aplică o penalizare de 20 de minute;
Se aplică de către arbitrii oficiali. Se cumulează cu alte penalizări.
34Nerespectarea limitelor de viteză impuse de organizator și menționate în Roadbook (VT)DescalificareÎn cazul depășirii cu 20 km/h sau mai mult a vitezei medii pe întreaga porțiune cu limitare înscrisă în Roadbook la care se adaugă o toleranța de +10 km/h  (adică, marja de toleranță acceptabilă este de +10km/h iar peste aceasta se aplică penalizarea). Viteza medie se calculează conform înregistrărilor aparatului GPS luând în considerare porțiunea de traseu înregistrată între punctele definite în Roadbook și pe track-ul master prin waypoint ca început și ca sfârșit al sectorului cu viteză limitată;
Exemplu: dacă viteza medie a echipajului calculată pe porțiunea analizată fost de 62 km/h iar viteza maximă impusă în Roadbook pe porțiunea analizată a fost de 30 km/h atunci se aplică descalificarea din competiție;
Se aplică de către arbitrii oficiali.
35Nerespectarea limitelor de viteză impuse de organizator și menționate în Roadbook (VFT)10 minutePentru depășirea cu mai mult de 20 km/h a vitezei maxime înscrise în Roadbook, analizată ca medie pe oricare 3 segmente consecutive din porțiunea de track înregistrată (segment de track delimitat de început și sfârșit limitare viteză) care face parte din secțiunea analizată a limitării de viteză înscrisă în Roadbook și reprezentată pe track-ul master prin waypoint ca fiind cu limitare de viteză. Această penalizare este înțeleasă ca vârf de viteză maximă instantanee atinsă pe porțiunea respectivă.  Această penalizare se aplică individual o singură dată pe o porțiune de track și se cumulează cu alte penalizări de viteză analizate pe porțiunea respectivă.
Se aplică de către arbitrii oficiali. Se cumulează cu alte penalizări.

4. Penalizări privind mijloacele de navigare și înregistrare (Roadbook, SI-Card sau dispozitivul GPS)

 AbatereaPenalizareMod de aplicare/responsabili
36Nerespectarea obligativităților / impunerilor / atenționărilor prevăzute în roadbook în coloana de Observații / informații.100 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie. Se cumulează cu alte penalizări.
37Nepredarea Roadbook-ului si a SI-Card-ului la punctul de sosire al stagiului de traseu, secvenței de traseu sau probei speciale pentru care au fost înmânate echipajului și netrimiterea track-ului de parcurgere în timp de maxim 15 minute de la trecerea liniei de sosire.15 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali direct sau prin mențiunea arbitrilor de traseu de la CP-ul de sosire în fișele de arbitraj. Timpul maxim de 15 minute se calculează începând de la ora de trecere prin CP-ul sosire.
Penalizarea se aplică la fiecare punct de sosire unde se constată abaterea. Cuantumul penalizării se aplică o singură dată pentru oricare din elementele nepredate. Se cumulează cu alte penalizări.
In cazul netrimiterii track-ului la solicitarea arbitrilor oficiali, dupa scurgerea timpului de 15 minute, concurentul va fi penalizat conform lipsa track.
38Lipsa înregistrărilor din SI-Card acolo unde echipajul este obligat să introducă SI-Cardul în stația de cronometrare.10 minuteSe aplică numai pentru CP-urile cu arbitru marcate cu element de identificare și care au stație de cronometrare fixă inclusiv pentru punctul de sosire. Se aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie. Se cumulează cu alte penalizări.
39Nereturnarea oricărui dispozitiv electronic (SI Card, baliza GPS s.a.) care a fost predat echipajului sau returnarea acesuia deteriorat  în urma unor acțiuni mecanice (strivire, lovire, pătrunderea apei s.a.) care ar fi putut fi evitate de echipaj.Plata sumei de 100 EURO în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății pentru fiecare dispozitiv nereturnat  / descalificare / anularea licentei anualeAbatarea este constatată de arbitrii oficiali sau de organizator și comunicată arbitrilor oficiali. Plata dispozitivului se va face pe loc, numerar, de către membrii echipajului către echipa de arbitrii întocmindu-se un document scris în doua exemplare în care se precizează cel puțin: caracteristicile dispozitivului nereturnat, numele membrilor echipajului, numele arbitrului și data la care s-a întocmit documentul. În cazul în care echipajul nu efectuează plata până la afișarea clasamentelor generale ale etapei respective va fi descalificat din etapa respectivă. Dacă echipajul nu achită suma corespunzătoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării abaterii, în urma deciziei Comisiei Naționale de Off Road, membrilor echipajului li se poate suspenda licența anuală sau nu li se va mai acorda licența one event la solicitările ulterioare.
40Utilizarea dispozitivului de înregistrare GPS pentru înregistrări ale traseului în afara celor parcurse strict de autovehiculul echipajului (parcurgerea pe jos a unei porțiuni  de traseu de către un membru al echipajului cu aparatul GPS la purtător).DescalificareSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.
Se iau în considerație și sesizările scrise făcute de membrii altor echipaje, în timp de maxim 15 minute după ce ajung la punctul de sosire al probei sportive respective în care s-a constatat abaterea, probate obligatoriu cu fotografii de la fața locului.

 5. Penalizari specifice în proba specială (completează penalizările generale, de viteză, de traseu)

 AbatereaPenalizareMod de aplicare/responsabili
41Neprezentarea la punctul start al probei speciale la momentul de timp comunicat sau afișat de organizator sau de arbitrii oficiali30 minute + repoziționarea pe grila de start a clasei respective Noul timp de start se stabilește de către arbitrii oficiali corespunzător timpului de start al ultimului echipaj de pe grila de start, la care se adaugă același interval de timp între momentele startului a două echipaje de la aceeași clasă. În cazul în care ordinea de start este stabilită conform ordinii de sosire dintr-o probă precedentă nu se aplică penalizarea. Penalizarea se aplică de arbitrii oficiali. Se cumulează cu alte penalizări.
42Neprezentarea la punctul de start în timpul stabilit după repoziționarea pe grila de start sau neprezentarea la startul unei probe speciale în intervalul de timp cât este deschis startul.
Valoarea timpului maxim (TM) de parcurgere alocat probei speciale respective înmulțit cu cuantumul de timp al probei speciale.
Penalizarea se aplică de arbitrii oficiali în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu. În cazul în care ordinea de start într-o probă specială este stabilită conform ordinii de sosire dintr-o probă precedentă atunci este obligatoriu să existe definit și comunicat de către organizator a unui interval orar de timp în care este deschis startul în proba specială respectivă. Nu se aplică dacă echipajul a declarat abandon în stagiul de traseu anterior (dacă acesta există).
43Proba specială neparcursă (lipsa trecerii echipajului prin punctul de sosire al PS în timpul maxim alocat) inclusiv în situația de abandon.
Valoarea timpului maxim (TM) de parcurgere alocat probei speciale respective înmulțit cu cuantumul de timp al probei speciale.
Se aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie. Se cumulează cu alte penalizări.
44Jalon doborât/rupt; Banda rupta5 minuteSe aplică pentru fiecare jalon rupt sau doborât complet la pământ (ambele capete au atins pământul sau jalonul rupt atârnă în benzi fără să cadă)
În probele speciale în care navigația se face cu Roadbook penalizările de jalon se aplică numai dacă în locul unde s-a produs abaterea există un arbitru de traseu care menționează prin observație proprie în fișa de arbitraj abaterea.
În cazul ruperii benzii, pentru a nu fi penalizat, concurentul este obligat sa o lege înapoi. Echipajul va fi penalizat doar dacă după terminarea PS se constată că o banda a rămas ruptă (nelegată).
Se aplică de către arbitrii oficiali. Se cumulează cu alte penalizări.
45Beneficierea de Ajutorul din afară sau Ajutor oficial în timpul parcurgerii probei speciale100 minuteSe aplică de către arbitrii oficiali prin observație proprie sau în urma mențiunilor din fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu făcute de aceștia prin observație proprie.
Se aplică numai dacă echipajul nu a declarat abandon înainte de primirea ajutorului. Se cumulează cu alte penalizări.