ANEXA A - Regulament tehnic (RT) privind dotările autovehiculelor pe clase și normele de siguranță

RT1 CLASA STANDARD A și B

RT1.1 Definiții

Clasa STANDARD A este destinată autovehiculelor cu tracțiune 4x4, de serie, a căror masă maximă autorizată nu depășește 3.500 kg şi al căror motor termic are capacitatea cilindrică mai mică sau egală cu 2000 cmc.

Clasa STANDARD B este destinată autovehiculelor cu tracțiune 4x4, de serie, a căror masă maximă autorizată nu depășește 3.500 kg şi al căror motor termic are capacitatea cilindrică mai mare de 2000 cmc.

Un autovehicul 4x4 de serie definit la cap. RT1 este un autovehicul fabricat în producție de serie de un producător de autovehicule, cu tracțiune 4x4 permanentă sau cuplabilă, care poate circula pe drumurile publice din România în condițiile respectării codului rutier pe întreaga perioadă a desfășurării competiției (responsabilitatea deținerii documentelor valabile pentru circulația pe drumurile publice revine exclusiv pilotului) şi care respectă specificațiile de la punctele RT1.

RT1.2 Caroseria

Sunt interzise următoarele:

• modificări de structură ale caroseriei prin decuparea / tăierea / demontarea elementelor de rezistenţă: stâlpii verticali care susţin uşile indiferent de numărul acestora şi de poziţionarea lor - lateral sau în spate, pavilionul metalic şi/sau structurile metalice care unesc stâlpii verticali, rama parbrizului, cadrul lateral al uşilor, lonjeroanele superioare sau inferioare, pragurile precum şi toate elementele de rigidizare ale acestora;

• decuparea podelei caroseriei (cu excepţia găurilor tehnologice sau necesare pentru fixarea unor componente adiționale); starea podelei trebuie să fie corespunzătoare din punctul de vedere al rezistenţei mecanice (fără suprafeţe cu slabă rezistenţă mecanică din cauza efectului coroziunii);

• structurile deschise (de tip soft top) în dreptul zonei locurilor din față ale autovehiculului;

• rabatarea ramei parbrizului și a parbrizului, în cazul în care autovehiculul este dotat cu parbriz rabatabil;

• eliminarea ușilor, capotelor, aripilor şi a geamurilor fixe cu excepția acelor componente care au fost proiectate de fabricant să poată fi demontate de utilizator (soft top, hard top);

• montarea sau înlocuirea de elemente exterioare ale caroseriei (aripi faţă şi spate, uşi) fabricate din materiale compozite (cum ar fi: policarbonat, polipropilena, ABS, polistiren, fibră de sticlă ş.a.); • înlăturarea parbrizului din sticlă sau înlocuirea acestuia cu unul din materiale plastice sau compozite.

Sunt permise următoarele:

• înlocuirea geamurilor din sticlă ale autovehiculului cu unele din policarbonat compact;

• modificarea prin decupare a aripilor exterioare şi/sau a contra-aripilor faţă sau spate în zona pasajelor roţilor pentru montarea apărătorilor de noroi;

• înlocuirea capotei metalice cu una din material compozit (fibra de sticla);

• modificarea, înlocuirea sau eliminarea bărilor de protecție faţă şi spate;

• montarea de apărători de noroi suplimentare în zona pasajului (arcului) roților;

• adăugarea oricărui instrument de bord;

• înlocuirea volanului;

• montarea de elemente optice adiționale: proiectoare, blocuri optice;

• montarea în interiorul habitaclului a oricăror accesorii care țin de:

• estetică sau confort: lumini suplimentare, ventilație auxiliară, radio, stație de emisie recepție, aparate de navigație, aparate de măsurare a distanței etc.,

• siguranță și ușurință în exploatare: spălătoare de geamuri, oglinzi, compresoare de aer etc.

• montarea de scuturi de protecție termică sau mecanică în partea inferioară a caroseriei;

• montarea unor elemente exterioare care pot proteja caroseria: roll cage exterior, protecţii de tip "tree slide", praguri adiţionale, bull bar, apărători metalice ale elementelor optice;

• montarea uneia sau mai multor baterii de acumulatori suplimentare. Bateriile de acumulatori trebuie să fie fixate ferm, iar bornele de plus izolate electric;

• modificarea prinderilor caroseriei pe şasiu.

Dacă este eliminată tapițeria interioară a ușilor din faţă din dotarea standard a autovehiculului este obligatoriu ca aceasta să fie înlocuită cu panouri din materiale rigide fixate ferm de structura uşilor. Sunt interzise panourile rigide din materiale plastice care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor.

RT1.3 Şasiul

Dacă autovehiculul are şasiu asupra acestuia nu se permit modificări de structura sau de formă. Nu este permisă tăierea şasiului sau eliminarea unor părţi din şasiu. Sunt permise numai rigidizări în zona punctelor de fixare a suspensiei, transmisiei, evacuării sau rigidizarea şasiului prin adăugarea unor elemente structurale adiţionale transversale sau longitudinale.

RT1.4 Troliul

Este obligatorie montarea unui singur troliu acționat de un singur motor electric cu direcția de tragere frontală. Este recomandată utilizarea liniilor de tragere confecționate din fire sintetice. Este permisă montarea troliului în exteriorul sau în interiorul caroseriei.

În cazul în care se vor utiliza linii de tragere confecționate din fire din oțel este obligatorie utilizarea unui lest montat pe linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea greutatea de cel puțin 1kg și dimensiunile minime de 300x200mm.

Nu este permisă utilizarea unui troliu cu acționare mecanică sau hidraulică. În cazul autovehiculelor care au fost echipate din fabrică cu un troliu cu acționare mecanică sau hidraulică acceptarea acestora în competiție se face numai după validarea lor de către comisia tehnică.

În cazul troliului montat în habitaclu, tamburul trebuie să fie protejat (acoperit) cu materiale rigide pentru a se evita accidentările. În cazul troliilor montate în habitaclu, se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din fire sintetice (este interzisă utilizarea cablurilor din fire din oțel).

RT1.5 Motorul

Nu se pot modifica și vor fi cele din echiparea de fabrică următoarele:

• Motorul un poate fi înlocuit cu unul al altui producător;

Se pot modifica următoarele:

• Este permisa înlocuirea motorului cu unul construit de același producător, cu cilindree adecvată clasei;

• baia de ulei;

• filtrul de ulei;

• radiatorul de răcire ulei;

• filtrul de aer (poziționarea acestuia, forma, dimensiunile atât a carcasei cât și elementului filtrant precum și adăugarea de tubulatură exterioară de tip snorkel);

• tubulatura de admisie de la filtrul de aer pana la intrarea în galeria de admisie, inclusiv legăturile cu turbo-compresorul sau compresorul mecanic, dacă acesta există;

• sistemul de supraalimentare (turbo-compresorul sau compresorul mecanic, după caz);

• tubulatura de evacuare a gazelor arse fără a se modifica galeria de evacuare în sensul că se pot elimina amortizoarele de zgomot (tobele) sau eventualele componente pentru reducerea emisiilor poluante însă lungimea tubulaturii de evacuare măsurată de la ieşirea din chiulasă şi până la terminaţia ei finală trebuie să fie de minim 2/3 din lungimea ampatamentului vehiculului (distanţa dintre axele punţilor);

• sistemul de alimentare cu carburant cu excepţia rezervorului de carburant;

• sistemul de injecţie sau de carburaţie;

• sistemul de răcire poate fi modificat şi se permit următoarele:

• modificarea ventilatoarelor de răcire (a dimensiunilor şi a numărului lor);

• modificarea radiatorului de răcire, însă este obligatorie menținerea acestuia în poziția prevăzută de fabricant.

RT1.6 Cutia de viteze

Cutia de viteze din echiparea de fabrică a autovehiculului nu poate fi modificată. Suporții de fixare ai acesteia pe șasiu / caroserie se pot modifica însă nu și numărul lor sau prinderile acestora pe şasiu.

Poate fi adăugat un radiator de răcire a uleiului din cutia de viteze împreună cu componentele auxiliare ale acestuia (pompa de ulei, conducte). Este interzisă montarea componentelor sistemului de răcire a uleiului din cutia de viteze în interiorul caroseriei.

RT1.7 Diferenţialele şi cutia de transfer

Diferențialele și cutia de transfer trebuie să fie operaționale și capabile să asigure transmisia 4x4. Sistemele de blocare a diferențialelor sunt permise.

RT1.8 Suspensia

Nu sunt permise următoarele:

• modificarea punctelor de fixare a suspensiei pe șasiu/caroserie;

• modificarea soluţiei constructive a suspensiei faţă de cea de fabrică;

• utilizarea unor amortizoare suplimentare faţă de cele prevăzute de fabricant;

• utilizarea altor tipuri de limitatoare ale mișcării suspensiei, decât cele cu care mașina a fost echipată din fabrică (ex: bump stop hidraulic sau pneumatic).

Sunt permise următoarele:

• înlocuirea arcurilor fără modificarea punctelor de sprijin ale acestora pe punţi şi/sau caroserie/şasiu;

• înlocuirea amortizoarelor fără modificarea punctelor de fixare ale acestora pe punţi şi/sau caroserie/şasiu;

• înlocuirea / eliminarea bărilor stabilizatoare.

RT1.9 Punţile

Nu sunt permise următoarele:

• modificarea punților rigide sau independente din echiparea de fabrică a autovehiculului;

Sunt permise următoarele:

• înlocuirea componentelor de fixare longitudinale (tendoane) ale punţilor rigide fără însă a se modifica punctele de fixare ale acestora pe caroserie/şasiu sau pe punţi;

• utilizarea unor elemente de protecţie a diferenţialelor (scuturi metalice).

În cazul în care, autovehiculul are punte/punţi de tip portale din dotarea de fabrică a acestuia, acceptarea autovehiculului în competiție se va face numai după validarea acestuia de către comisia tehnică.

RT1.10 Roţile

Este permisă utilizarea jantelor cu sisteme anti dejantare (bead lock).

Dimensiunea maximă a anvelopelor este limitată la 33 inch iar diametrul roţii va fi de maxim 860 mm. Măsurarea diametrului roţii se va face cu roata/roţile montată/e pe autovehicul, la o presiune a aerului din interiorul anvelopei de 1,0 bar, de la suprafaţa de contact cu solul până la punctul superior diametral opus al anvelopei.

Profilul de rulare recomandat al anvelopelor este minim MT (Mud Terrain). Este interzisă utilizarea anvelopelor cu profil agricol (tip tractor).

Ecartamentul (distanţa între roţile aceleiaşi punţi) trebuie să fie de maxim 2300 mm. Se măsoară la exteriorul anvelopelor.

Este interzisă utilizarea lanţurilor pentru anvelope în timpul competiţiei.

RT1.11 Rezervorul de carburant

Nu sunt permise modificări ale rezervorului de carburant. Nu este permisă montarea unui rezervor adiţional de carburant.

Este recomandată montarea unui scut ce asigură o protecție mai bună la lovituri a rezervorului de carburant. Se acceptă montarea unei guri de umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip "racing" cu sau fără omologare.

RT1.12 Sistemul de frânare

Este permisă modificarea constructivă a sistemului de frânare din echiparea originală a autovehiculului. Se pot utiliza alt tip de conducte de frână, alt tip de etrieri, alte garnituri de frânare, alte discuri de frână, alt tip de pompă de frână, alt repartitor de distribuţie a forţei de frânare. Autovehiculul trebuie sa aiba sistemul de frana de parcare (de urgenţă) functional. Nu este permis sistemul de franare individul pe axa spate (frana de colt).

RT1.13 Sistemul de direcţie

Este interzisă schimbarea soluţiei constructive de acţionare şi montare a sistemului de direcţie din echiparea de fabrică a autovehiculului. Este permisă montarea de componente de tip "heavy duty" în sistemul de direcţie.

RT1.14 Luminile

Este obligatorie prezenţa unui sistem de iluminare complet funcţional: faruri, semnalizatoare, lumini de staţionare, stop frână.

Este obligatorie prezenţa unui claxon funcţional.

RT1.15 Dotări de siguranţă

Este obligatorie montarea unei structuri de siguranţă interioară de tip roll bar, conform anexei B, este recomandată montarea unei structuri de siguranță de tip roll cage. Existenţa unei structuri de protecţie exterioară a caroseriei de tip roll cage exterior nu exclude obligaţia ca autovehiculul să fie dotat şi cu structură de tip roll bar în interior.

În cazul în care autovehiculul este dotat cu soft top în zona scaunelor din faţă este obligatorie montarea unui pavilion rigid în zona cuprinsă între stâlpii A şi B ai caroseriei. Se acceptă pavilion rigid cu următoarele caracterisitici constructive:

• materialul pavilionului va fi din tablă de oţel cu grosime de cel puţin 1,0 mm sau din tablă de aluminiu cu grosime de cel puţin 2,0 mm;

• tabla acoperișului se va fixa de rama parbrizului, de stâlpii A, de rama laterală a uşilor şi de rama stâlpilor B sau de structura de tip roll cage, prin sudură sau fixare cu nituri. Centurile de siguranţă de tip ham sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Nu sunt admise centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate sau incomplet fixate. Prinderea centurilor de siguranţă se va face în minim 3 puncte. Este recomandată utilizarea centurilor de siguranţă de tip ham cu prindere în minim 4 puncte pe structura de tip roll cage. Dacă se utilizează centuri de siguranţă cu prindere în 3 puncte dotate cu retractor / blocator mecanic, acesta trebuie să fie complet funcţional. Centurile de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin peste bazin şi peste umeri).

Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Casca trebuie să fie purtată cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile în totalitate.

Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.

Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă, pentru pilot şi copilot, care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roll cage. Sunt recomandate scaunele de tip motorsport cu susţinere şi protecţie laterală. Nu sunt admise scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistenţă este deteriorată, părţi lipsă, lipsa tetierelor sau fixarea necorespunzătoare a acestora în cazul în care tetierele nu sunt integrate în structura spătarului scaunelor. Este obligatoriu ca scaunele să fie prevăzute cu tetiere (fixe, reglabile sau încorporate).

Este interzisă modificarea sistemelor de închidere / deschidere şi zăvorâre a uşilor din faţă. Acestea trebuie să fie cele din dotarea de fabrică a autovehiculului. Sistemele trebuie să fie complet funcţionale atât la acţionarea din interior cât şi din exterior.

Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kilograme, cu manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat în locuri uşor accesibile şi fixat ferm pentru a se evita desprinderea accidentală a acestuia.

Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a evita desprinderea acestuia în timpul competiţiei.

Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide de protecţie sau despărţitoare din materiale plastice (ex: plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.).

RT1.16 Specificaţii generale

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu:

• posibilitatea de a alimenta o baliza GPS in zona bordului – partea stângă la baza parbrizului. Este obligatorie prezența unei perechi de fire cu papuci electrici la capete – pozitiv cu papuc „mamă", negativ cu papuc „tată". Pe firul pozitiv este recomandată și montarea unei siguranțe de 10A; prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puţin egale cu perimetrul autovehicului pentru protecţia solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă dimensiunile de 6000x3000mm; trusă de prim ajutor sigilată şi în termen de valabilitate; şufă de protecţie copac cu lăţime de minim 60 mm;

• Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare şi măsurare a distanţei parcurse conectat la transmisia autovehiculului.

• Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil din dotarea de fabrică a autovehiculului.

• Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).

RT2 CLASA Challenge

RT2.1 Definiţii

Clasa Challenge este destinată autovehiculelor cu tracţiune 4x4 derivate dintr-un autovehicul fabricat în serie de un producător de autovehicule, a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg Un autovehicul 4x4 de serie definit la cap. RT2 este un autovehicul care are la bază un autovehicul fabricat în producţie de serie de un producător de autovehicule, cu tracţiune 4x4 şi care respectă specificaţiile menţionate la punctele RT2.

RT2.2 Caroseria

Sunt interzise următoarele:

• modificări de structură a caroseriei prin decuparea / tăierea / demontarea elementelor de rezistenţă din zona scaunelor din faţă: stâlpii verticali care susţin uşile din faţă, pavilionul metalic şi/sau structurile metalice care unesc stâlpii verticali A şi B, rama parbrizului, cadrul lateral al uşilor, precum şi toate elementele de rigidizare ale acestora;

• decuparea podelei caroseriei în zona scaunelor din faţă (cu excepţia găurilor tehnologice sau necesare pentru fixarea unor componente adiţionale) iar starea acesteia trebuie să fie corespunzătoare din punctul de vedere al rezistenţei mecanice (fără suprafeţe cu slabă rezistenţă mecanică din cauza efectului coroziunii).

• structurile deschise (de tip soft top) în dreptul zonei scaunelor din faţă ale autovehicului; rabatarea ramei parbrizului şi a parbrizului, în cazul în care autovehiculul este dotat cu parbriz rabatabil; eliminarea uşilor, capotelor, aripilor cu excepţia acelor componente care au fost proiectate de fabricant să poată fi demontate de utilizator (soft top, hard top); înlăturarea parbrizului din sticlă sau înlocuirea acestuia cu unul din materiale plastice sau compozite; utilizarea unei caroserii montată pe un şasiu care nu provine de la aceeaşi marca sau model de autovehicul.

Sunt permise următoarele:

• modificarea uşilor, capotelor, aripilor sau a altor elementele ale caroseriei care nu fac parte din modificările de structură de rezistenţă precizate mai sus;

• înlocuirea geamurilor din sticlă ale autovehiculului cu unele din policarbonat compact, cu excepția parbrizului;

• montarea sau înlocuirea de elemente exterioare ale caroseriei (capotă motor, aripi faţă şi spate, uşi) fabricate din materiale compozite;

• modificarea, înlocuirea sau eliminarea bărilor de protecţie faţă și spate;

• montarea de apărători de noroi suplimentare în zona pasajului (arcului) roţilor;

• adăugarea oricărui instrument de bord;

• înlocuirea volanului;

• montarea de elemente optice adiţionale: proiectoare, blocuri optice;

• montarea în interiorul habitaclului a oricăror accesorii care ţin de:

• estetică sau confort: lumini suplimentare, ventilaţie auxiliară, radio, staţie de emisie recepţie, aparate de navigaţie, aparate de măsurare a distanţei etc.

• siguranţă şi uşurinţă în exploatare: spălătoare de geamuri, oglinzi, compresoare de aer etc.

• montarea de scuturi de protecţie termică sau mecanică în partea inferioară a caroseriei / şasiului;

• montarea de elemente exterioare care pot proteja caroseria: roll cage exterior integral sau parţial, protecţii de tip "tree slide", praguri adiţionale, bull bar, apărători metalice ale elementelor optice;

• modificarea poziţiei bateriilor de acumulatori şi/sau montarea uneia sau mai multor baterii de acumulatori suplimentare. Bateriile de acumulatori trebuie să fie fixate ferm, iar bornele de plus izolate electric;

• modificarea prinderilor caroseriei pe şasiu.

Dacă este eliminată tapiţeria interioară a uşilor din faţă din dotarea standard a autovehiculului este obligatoriu ca aceasta să fie înlocuită cu panouri din materiale rigide fixate ferm de structura uşilor. Sunt interzise panourile rigide din materiale plastice care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor.

RT2.3 Şasiul

Dacă autovehiculul are şasiu asupra acestuia se permit modificări de structura sau de formă. Sunt permise rigidizări şi/sau modificări ale punctelor de fixare a suspensiei pe şasiu, a punctelor de fixare a transmisiei, a evacuării sau rigidizarea şasiului prin adăugarea unor elemente structurale adiţionale transversale sau longitudinale.

Este permisă decuparea șasiului în următoarele limite:

• în partea din față până la axa punții din față (axa roților);

• în partea din spate până la a a punții din spate (axa roților).

RT2.4 Troliul

Este obligatorie montarea unui troliu acţionat electric cu direcţia de tragere frontală. Este recomandată utilizarea liniilor de tragere confecționate din fire sintetice.

Este permisă montarea troliului în exteriorul sau în interiorul caroseriei.

În cazul în care se vor utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel în timpul utilizării troliului este obligatorie utilizarea unui lest montat pe linia de tragere. Lestul va avea cel puţin greutatea de1kg şi dimensiunile minime de 300x200mm.

Nu este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică. În cazul autovehiculelor care au fost echipate din fabrică cu un troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică acceptarea acestora în competiţie se face numai după validarea lor de către comisia tehnică.

În cazul troliului montat în habitaclu tamburul trebuie să fie protejat (acoperit) cu materiale rigide pentru a se evita accidentările. În cazul troliilor montate în habitaclu se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din fire sintetice (este interzisă utilizarea cablurilor din fire din oţel).

RT2.5 Motorul

Motorul este la liberă alegere. Nu există restricţii.

Se recomandă modificarea sistemului de ventilaţie al carterului motorului, astfel încât să nu existe posibilitatea unor scurgeri de ulei în cazul în care autovehiculul se răstoarnă. Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie realizată astfel încât ieşirea acesteia să fie pozitionată în partea laterală a autovehiculului sau înspre spate şi lungimea ei măsurată de la ieşirea din chiulasă şi până la terminaţia ei finală trebuie să fie de minim 2/3 din lungimea ampatamentului vehiculului (distanţa dintre axele punţilor).

RT2.6 Transmisia

Cutia de viteze, cutia de transfer şi diferenţialele sunt la liberă alegere. Este obligatoriu să existe o treaptă funcţională de mers înapoi.

RT2.7 Suspensia

Modificarea punctelor de fixare a suspensiei pe şasiu/caroserie este permisă. Se admit modificări la structura constructivă originală a suspensiei.

Nu este permisă utilizarea suspensiei de tip coil over.

Este permisă utilizarea de limitatoare a mişcării suspensiei (ex: bump stop).

RT2.8 Punţile

Este permisă modificarea / înlocuirea punţilor rigide sau independente din dotarea originală a autovehiculului.

Nu sunt permise punţile portale. În cazul în care autovehiculul are punţi de tip portale din dotarea de fabrică a acestuia acceptarea autovehciulului în competiţie se va face numai după validarea acestuia de către comisia tehnică.

RT2.9 Roţile

Este permisă utilizarea jantelor cu sisteme anti dejantare (bead lock).

Dimensiunea maximă a anvelopelor este limitată la 35 inch iar diametrul roţii va fi de maxim 910 mm. Măsurarea diametrului roţii se va face cu roata/roţile montată/e pe autovehicul, la o presiune a aerului din interiorul anvelopei de 1,0 bar, de la suprafaţa de contact cu solul până la punctul superior diametral opus al anvelopei.

Profilul de rulare recomandat al anvelopelor este minim MT (Mud Terrain). Este interzisă utilizarea anvelopelor cu profil agricol (gen tractor).

Ecartamentul (distanţa între roţile aceleiaşi punţi) trebuie să fie de maxim 2300 mm. Se măsoară la exteriorul anvelopei.

Este interzisă utilizarea lanţurilor pentru anvelope în timpul competiţiei.

RT2.10 Rezervorul de carburant

Nu este permisa amplasarea rezervorului de carburant în interiorul habitaclului.

Este recomandată montarea unui scut ce asigură o protecţie mai bună la lovituri a rezervorului de carburant. Se acceptă montarea unei guri de umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip "racing" cu sau fără omologare.

RT2.11 Sistemul de frânare

Este permisă modificarea constructivă a sistemului de frânare din echiparea de fabrică a autovehiculului.

Este permisă utilizarea mai multor sisteme de frânare independente.

RT2.12 Sistemul de direcţie

Este interzisă schimbarea soluţiei constructive de acţionare şi montare a sistemului de direcţie din echiparea originală a autovehiculului. Este permisă montarea de componente de tip "heavy duty" în sistemul de direcţie. Este permisa instalarea unui sistem de asistenta hidraulic.

RT2.13 Luminile

Este obligatorie prezenţa unui sistem de iluminare complet funcţional: faruri, semnalizatoare, lumini de staţionare, stop frână.

Este obligatorie prezenţa unui claxon funcţional.

RT2.14 Dotări de siguranţă

Este obligatorie montarea unei structuri de siguranţă interioară sau exterioara de tip roll cage, conform anexei B.

În cazul în care autovehiculul este dotat cu soft top în zona scaunelor din faţă este obligatorie montarea unui pavilion rigid în zona dintre stâlpii A şi B ai caroseriei sau pe toată suprafaţa superioară a structurii de tip roll cage. Se acceptă pavilion rigid cu următoarele caracterisitici constructive:

• materialul pavilionului va fi din tablă de oţel cu grosime de cel puţin 1,0 mm sau din tablă de aluminiu cu o grosime de cel puţin 2,0 mm;

• tabla acoperişului se va fixa de rama parbrizului, de stâlpii A, de rama laterală a uşilor şi de rama stâlpilor B sau de structura de tip roll cage, prin sudură sau fixare cu nituri. Centurile de siguranţă de tip ham sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Nu sunt admise centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate sau incomplet fixate. Prinderea centurilor de siguranţă se va face minim în 3 puncte. Este necesara înlocuirea centurilor de siguranţă din dotarea originală a autovehiculului. Este recomandată utilizarea centurilor de siguranţă de tip ham cu prindere în minim 4 puncte pe structura roll cage. Dacă se utilizează centuri de siguranţă cu prindere în 3 puncte dotate cu retractor / blocator mecanic acesta trebuie să fie complet funcţional. Centurile de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin peste bazin şi peste un umăr).

Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Căştile trebuie să fie purtate cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile in totalitate.

Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.

Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă pentru pilot şi copilot care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roll cage. Sunt recomandate scaunele de tip motorsport cu susţinere şi protecţie laterală. Nu sunt admise scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistenţă este deteriorată, părţi lipsă, lipsa tetierelor sau fixarea necorespunzătoare a acestora în cazul în care tetierele nu sunt integrate în structura spătarului scaunelor. Este obligatoriu, ca scaunele să fie prevazute cu tetiere (fixe, reglabile sau încorporate).

Este permisă modificarea sistemelor de închidere/deschidere şi zăvorâre a uşilor din faţă. Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kilograme, cu manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat în locuri uşor accesibile şi fixat ferm pentru a evita desprinderea accidentală a acestuia.

Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a evita desprinderea acestuia în timpul competiţiei.

Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide din materiale plastice (ex: plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.).

RT2.15 Specificaţii generale

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu:

• posibilitatea de a alimenta o baliza GPS in zona bordului – partea stângă la baza parbrizului. Este obligatorie prezența unei perechi de fire cu papuci electrici la capete pozitiv cu papuc „mamă", negativ cu papuc „tată". Pe firul pozitiv este recomandată și montarea unei siguranțe de 10A;

• prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puţin egale cu perimetrul autovehicului pentru protecţia solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă dimensiunile de 6000x3000mm; trusă de prim ajutor sigilată şi în termen de valabilitate; şufă de protecţie copac cu lăţime de minim 60 mm;

Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare şi măsurare a distanţei parcurse conectat la transmisia autovehiculului.

Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil din dotarea de fabrică a autovehiculului.

Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).

RT3 CLASA OPEN

RT3.1 Definiţii

Un autovehicul 4x4 definit la cap. RT3 este un autovehicul cu tracţiune 4x4 permanentă sau cuplabilă care poate fi derivat dintr-un autovehicul de serie sau construit special pentru competiţii de off road şi care respectă specificaţiile cuprinse la punctele RT3. Masa maximă a autovehiculului nu poate depăşi 3.500 kg. Masa minimă a autovehiculului nu poate fi mai mică de 900 kg. Autovehiculul se cântăreşte cu plinurile făcute, cu dotările tehnice obligatorii din prezentul regulament tehnic, cu maxim o roată de rezervă, fără echipaj, bagaje, scule.

RT3.2 Caroseria/Şasiul

Se admit orice tip de caroserii şi şasiuri.

În cazul în care există şasiu, lungimea acestuia trebuie să fie cel puţin cât lungimea ampatamentului (distanţa între axele punţilor).

Din motive de siguranţă se recomandă următoarele:

• structura caroseriei sau a şasiului trebuie să fie proiectată / modificată astfel încât să fie reduse substanţial deformările în zona cocpitului în caz de impact sau de răsturnare;

• fiecare îmbinare trebuie realizată prin sudură pe întreaga suprafaţă de îmbinare;

• prin tuburile care formează structura de rezistenţă a şasiului, caroseriei, nu trebuie să treacă fluide (conducte de carburant, de ulei, de frână, etc);

• structura caroseriei nu trebuie să împiedice accesul pentru pilot şi copilot sau ieşirea în cazul în care autovehiculul este răsturnat pe o parte sau pe pavilion; • deschiderile de acces laterale ale habitaclului trebuie să fie în număr de două (una pentru pilot, una pentru copilot). Deschiderile vor avea forma şi dimensiunile astfel încât prin ele să încapă un pătrat cu latura de minim 500 mm.

• lăţimea ramei parbrizului nu trebuie să fie mai mică de 500 mm. Prin rama parbrizului trebuie să încapă un pătrat cu latura de 500 mm.

La caroseriile şi şasiurile derivate dintr-un autovehicul de serie se permit orice modificări cu respectarea celor cuprinse în prezentul regulament.

Este permisă montarea uneia sau mai multor baterii de acumulatori. Bateriile de acumulatori trebuie să fie fixate ferm, iar bornele de plus izolate electric. Compartimentul motorului este obligatoriu să fie închis (să existe capota motorului) pe toată perioada de desfăşurare a competiţiei, cu excepția cazului în care motorul este amplasat în partea din spate.

Capotele montate în faţa habitaclului care au balamalele înspre partea din spate a vehiculului trebuie să aibă două sisteme independente de menţinere a poziţiei închis a capotei, sisteme care să fie adecvate ca rezistenţă.

Se recomandă înlocuirea tuturor suprafeţelor vitrate din sticlă cu alte materiale (ex :policarbonat). Este interzisă utilizarea materialelor din plastic sau compozite care formează muchii ascuţite / cioburi ascuţite în cazul spargerii (de ex: plexiglass). Parbrizul şi geamurile uşilor, dacă există, trebuie să fie clare, transparente.

Autovehiculul care are montat un parbriz trebuie obligatoriu să îndeplinească următoarele:

să aibă un sistem de spălare şi de ştergere funcţional, care să acopere cel puţin linia de vizibilitate a pilotului; dacă parbrizul este din sticlă acesta trebuie să fie de tip duplex.

RT3.3 Troliul

Este obligatorie montarea cel puţin a unui troliu cu direcţia de tragere spre faţă.

Este recomandată și montarea unui troliu cu direcţia de tragere spre spate sau spre plafon. Este recomandată utilizarea liniilor de tragere confecţionate din fire sintetice.

În cazul în care, se vor utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel, este obligatorie utilizarea unui lest montat pe linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea cel putin 1kg şi dimensiunile minime de 300x200mm.

Este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică.

În cazul troliilor montate în habitaclu componentele aflate în mişcare (tambur, linia de tragere, etc) trebuie să fie protejate (acoperite) cu materiale rigide pentru a se evita accidentările. În cazul troliilor montate în habitaclu se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din fire sintetice (este interzisă utilizare cablurilor din fire din oţel).

RT3.4 Motorul Motorul este la liberă alegere. Nu există restricţii.

Se recomandă modificarea sistemului de ventilaţie al carterului motorului, astfel încât să nu existe posibilitatea unor scurgeri de ulei în cazul în care autovehiculul se răstoarnă. Poziționarea motorului pe şasiu/caroserie nu este restricționată.

Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie realizată astfel încât ieşirea acesteia să fie pozitionată în partea laterală a autovehiculului sau înspre spate.

RT3.5 Transmisia

Cutia de viteze, cutia de transfer şi diferenţialele sunt la liberă alegere. Este obligatoriu să existe o treaptă funcţională de mers înapoi.

RT3.6 Suspensia

Structura şi configuraţia suspensiei sunt la liberă alegere.

RT3.7 Punţile

Nu este permisă utilizarea punţilor portale.

Ampatamentul (distanţa între axele punţilor) trebuie să fie de minim 2000 mm. Se măsoară pe aceeaşi parte a autovehiculului din centrul unei roţi din faţă până în centrul unei roţi din spate.

RT3.8 Roţile

Dimensiunea maximă a anvelopelor este limitată la 35 inch iar diametrul roţii va fi de maxim 910 mm. Măsurarea diametrului roţii se va face cu roata/roţile montată/e pe autovehicul, la o presiune a aerului din interiorul anvelopei de 1,0 bar, de la suprafaţa de contact cu solul până la punctul superior diametral opus al anvelopei.

Profilul de rulare recomandat al anvelopelor este minim MT (Mud Terrain). Este interzisă utilizarea anvelopelor cu profil agricol (gen tractor).

Ecartamentul (distanţa între roţile aceleiaşi punţi) trebuie să fie de maxim 2300 mm. Se măsoară la exteriorul anvelopei.

Este interzisă utilizarea lanţurilor pentru anvelope în timpul competiţiei.

RT3.9 Rezervorul de carburant

În cazul în care carburantul utilizat este benzina, nu este permis ca amplasarea rezervorului de carburant să fie în interiorul structurii de protecţie a echipajului (habitaclului).

Dacă rezervorul este poziţionat în aşa fel încât este expus direct unei lovituri (nu este protejat de nicio structură a şasiului), atunci el trebuie protejat de o structură metalică separată. Este obligatoriu ca rezervorul să fie dotat cu un buşon etanş. Se recomandă montarea unei guri de umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip "racing" cu sau fără omologare. Ventilaţia rezervorului către atmosferă este obligatorie. Ventilaţia se va realiza cu o supapă unisens. În cazul rezervorului de carburant amplasat în interiorul habitaclului (admis numai în cazul carburantului diesel), ventilaţia va fi construită astfel încât eliminarea vaporilor de carburant să se facă în exteriorul habitaclului.

Capacitatea rezervorului nu este restricţionată.

RT3.10 Sistemul de frânare

Tipul, configuraţia şi structura sistemului de frânare este la liberă alegere. Nu se recomandă utilizarea conductelor de frână din aliaje de cupru. Este permisă utilizarea mai multor sisteme de frânare independente.

RT3.11 Sistemul de direcţie

Este permis ca sistemul de direcţie să se afle în faţa pilotului şi să acţioneze numai roţile punţii din faţă. Este interzis un sistem de direcţie care să acţioneze asupra şasiului şi/sau a roţilor punţii din spate.

Tipul, configuraţia şi structura sistemului de direcţie este la liberă alegere.

Se recomandă eliminarea sistemelor de blocare a volanului.

RT3.12 Luminile

Este obligatorie prezenţa unui sistem de iluminare complet funcţional: faruri, semnalizatoare, lumini de staţionare, stop frână.

Este obligatorie prezenţa unui claxon funcţional.

RT3.13 Dotări de siguranţă

Este obligatorie montarea unei structuri de siguranţă de tip roll cage, separată sau integrată în structura autovehiculului, care trebuie să respecte specificaţiile din Anexa B. Toate autovehiculele deschise trebuie să aibă un acoperiş. Înălţimea până la acoperiş trebuie să fie de minim 850 mm măsurată pe verticală de la baza şezutului scaunului fără a comprima tapiţeria acestuia. Toate autovehiculele deschise trebuie să respecte următoarele caracteristici ale acoperişului:

• lungimea de minim 600 mm dispus astfel încât distanţa măsurată de la fruntea pilotului aşezat pe scaun şi până la marginea dinspre spate a acoperişului să fie de minim 300 mm;

• lăţimea este determinată de bările longitudinale ale cuştii de siguranţă;

• acoperişul va fi sudat de roll cage sau va fi fixat cu nituri de acesta;

• materialul acoperişului va fi tablă de oţel cu grosime de cel puţin 1,0 mm sau tablă de aluminiu cu grosime de cel puţin 2,0 mm;

• acoperişul va fi la cel puţin 50 mm distanţă faţă de casca ocupanţilor atunci când aceştia sunt aşezaţi în scaune.

Autovehiculul trebuie să aibă podea continuă pe întreaga suprafaţă a habitaclului. Podeaua va fi din tablă de oţel cu o grosime de minim 1,0 mm sau din tablă de aluminiu cu o grosime de minim 2,0 mm. La autovehiculele la care s-a păstrat podeaua caroseriei vehiculului din care a derivat nu se aplică această reglementare.

Este interzis ca orice componentă în mişcare a motorului, cutiei de viteze, transmisiei să străbată sau să intre în zona echipajului fără să aibă o protecţie rigidă.

Este interzis să se monteze în interiorul habitaclului rezervoare de lichide care pot depăşi temperatura de 50 0 C în timpul funţionării.

Orice conductă care transportă un lichid (conducte de ulei, de carburant, de frână, etc) şi care străbate habitaclul trebuie să fie protejată suplimentar astfel încât în cazul unei fisuri/spărturi lichidul sub presiune sau cu temperatura ridicată să nu poată ajunge direct la ocupanţii habitaclului. Conductele de carburant care străbat habitaclul trebuie să fie obligatoriu din oţel şi să nu aibă întreruperi (mufe de legătură) pe toată lungimea traseului din interiorul habitaclului.

Centurile de siguranţă sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Centurile de siguranţă trebuie să fie de tip ham cu prindere în minim 3 puncte pe structura de rezistenţă de tip roll cage. Este recomandată utilizarea centurilor de siguranţă omologate pentru competiţii auto şi în termen de valabilitate. Nu sunt admise centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate sau incomplet fixate. Centurile de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin peste bazin şi peste umeri).

Pentru evitarea accidentelor este recomandat, ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.

Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă pentru pilot şi copilot care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roll cage. Este obligatoriu ca scaunele să fie pentru competiţii auto cu tetiere încorporate. Nu sunt admise scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistenţă este deteriorată, părţi lipsă. Se recomandă utilizarea scaunelor omologate pentru competiţii auto şi în termen de valabilitate.

Orice obiect amplasat în interiorul habitaclului va fi fixat ferm pentru a evita accidentările prin desprinderea acestuia în timpul competiției.

Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kilograme, cu manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat într-un loc uşor accesibil şi fixat ferm pentru a evita desprinderea accidentală a acestuia.

Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Căştile trebuie să fie purtate cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile în totalitate. Se recomandă utilizarea căştilor omologate pentru competiţii auto, cu valabilitatea în termen.

Este obligatorie montarea unui contact electric general principal care să decupleze legătura cu bateriile de acumulatori a instalaţiei electrice şi să oprească motorul. Contactul general va fi montat astfel încât să fie accesibil ambilor membri ai echipajului stând în scaune cu centurile fixate.

Este interzisă utilizarea panourilor rigide din materiale plastice (ex: plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.).

RT3.14 Specificaţii generale

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu:

• posibilitatea de a alimenta o baliză GPS în zona bordului – partea stângă la baza parbrizului. Este obligatorie prezența unei perechi de fire cu papuci electrici la capete pozitiv cu papuc „mamă", negativ cu papuc „tată". Pe firul pozitiv este recomandată și montarea unei siguranțe de 10A;

• prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puţin egale cu perimetrul autovehiculului pentru protecţia solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă dimensiunile de 6000x3000mm;

• trusă de prim ajutor sigilată şi în termen de valabilitate;

• şufă de protecţie copac cu lăţime de minim 60mm;

Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare şi măsurare a distanţei parcurse conectat la transmisia autovehiculului.

Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului principal de combustibil.

Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).

RT4 CLASA SSV (SxS)

RT4.1 Definiţii

Clasa SSV este destinată autovehiculelor de tip side by side (SxS).

Un autovehicul de tip Side by Side (SxS) = Autovehicul de teren cu 4 roți, propulsat de un motor termic, cu direcție controlată de un pilot de la bordul autovehiculului, autovehicul construit de un producător care a produs cel puțin 500 de bucăți identice pe an.

Se acceptă în competiție numai autovehiculele SxS care au 4 roți motrice.

RT4.2 Caroseria/Şasiul

Din motive de siguranţă se recomandă următoarele:

• structura caroseriei sau a şasiului trebuie să fie proiectată / modificată astfel încât să fie reduse substanţial deformările în zona cocpitului în caz de impact sau de răsturnare;

• fiecare îmbinare trebuie realizată prin sudură pe întreaga suprafaţă de îmbinare;

• prin tuburile care formează structura de rezistenţă a şasiului, caroseriei, nu trebuie să treacă fluide (conducte de carburant, de ulei, de frână, etc);

• structura caroseriei nu trebuie să împiedice accesul pentru pilot şi copilot sau ieşirea în cazul în care autovehiculul este răsturnat pe o parte sau pe pavilion;

• deschiderile de acces laterale ale habitaclului trebuie să fie în număr de două (una pentru pilot, una pentru copilot). Deschiderile vor avea forma şi dimensiunile astfel încât prin ele să încapă un pătrat cu latura de minim 500 mm.

Structura de rezistență (roll cage/safety cage) trebuie să respecte cel puțin specificația din Anexa B. Cu excepția structurii roll cage/safety cage restul șasiului este la liberă alegere dar trebuie să respecte dimensiunea și poziția componentelor, în special a punctelor de fixare ale suspensiei, motorului, transmisiei, direcției, cutiei de viteze și a pedalierului. Trebuie să fie oricând posibil să se monteze suspensia și amortizoarele standard. Ampatamentul este limitat la maximum 2700 mm. Șasiul trebuie să fie o structură tubulară din oțel minim conform specificațiilor din Anexa B.

Lățimea maximă a autovehiculului va fi de 1900 mm (fără oglinzi retrovizoare exterioare și fără apărători de noroi).

Parbrizul este opțional. Dacă există trebuie să fie din sticlă laminată indiferent de forma și suprafața sa. Dacă parbrizul este lipit trebuie să fie posibilă îndepărtarea din interiorul cocpitului a ușilor sau a geamurilor ușilor fără utilizarea unor scule.

Toate părțile șasiului trebuie să fie finisate complet fără părți ascuțite. Prinderea scaunelor și a centurilor de siguranță trebuie să rămână cele din fabrică.

Autovehiculul trebuie să aibă un acoperiș de plastic, materiale compozite, aliaje de aluminiu sau tablă din oțel de grosime minimum 2 mm pentru aliaje de aluminiu sau tablă din oțel și de 3 mm pentru orice alt material.

Distanța minimă dintre podeaua cocpitului și baza scaunelor nu trebuie să fie mai mică de 100 mm.

Orice echipament care poate provoca răniri nu trebuie amplasat în cocpit sau dacă este amplasat trebuie izolat și fixat ferm.

Este obligatorie prezența unui peretele despărțitor în spatele scaunelor montat pe structura principală de rezistență (arcul principal de securitate) care trebuie să aibă grosimea minimă de 2 mm în cazul aluminiului sau minim 3 mm în cazul altor materiale compozite.

Autovehiculele SxS trebuie să respecte cel puțin prescripțiile de siguranță cuprinse În Anexa B.

Niciun rezervor care conține lichide nu va fi amplasat în exteriorul structurii tubulare. Autovehiculele SxS trebuie să aibă scuturi de protecție (din tablă de oţel cu o grosime de minim 1,0 mm, din tablă de aluminiu cu o grosime de minim 2,0 mm sau din materiale compozite cu o grosime de minim 3,0 mm) fixate direct pe structura tubulară a șasiului amplasate sub orice rezervor montat la mai puțin de 200 mm deasupra suprafeței de referință.

Suprafața de referință reprezintă planul definit de părțile cele mai joase ale structurii tubulare a șasiului care este situat sub proiecția verticală a rezervorului.

Fiecare rezervor va fi atașat direct de șasiu (safety cage). Niciun rezervor nu va fi amplasat la mai puțin de 50 mm (înspre față) față arcul de securitate principal.

Este permisă montarea uneia sau mai multor baterii de acumulatori. Bateriile de acumulatori trebuie să fie fixate ferm, iar bornele de plus izolate electric.

RT4.3 Troliul

Este obligatorie montarea cel puţin a unui troliu cu direcţia de tragere spre faţă.

Este recomandată și montarea unui troliu cu direcţia de tragere spre spate sau spre plafon. Este recomandată utilizarea liniilor de tragere confecţionate din fire sintetice.

În cazul în care, se vor utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel, este obligatorie utilizarea unui lest montat pe linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea cel putin 1kg şi dimensiunile minime de 300x200mm.

Nu este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică.

În cazul troliilor montate în habitaclu componentele aflate în mişcare (tambur, linia de tragere, etc) trebuie să fie protejate (acoperite) cu materiale rigide pentru a se evita accidentările. În cazul troliilor montate în habitaclu se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din fire sintetice (este interzisă utilizarea cablurilor din fire din oţel).

RT4.4 Motorul

Capacitatea cilindrică maximă acceptată este de 1050 cm3 . Nu se acceptă:

• Modificarea poziției amplasării motorului față de echiparea din fabrică;

• Nicio modificare sau preparare internă a motorului;

Se acceptă:

• Repoziționarea radiatoarelor ce fac parte din sistemul de răcire sau a intercoller-ului (dacă există);

• Modificarea rampei de injecție dar injectoarele trebuie să rămână aceleași;

• Motoarele supraalimentate dacă supraalimentarea a fost din fabrică;

• Modificarea filtrului de aer și a poziției acestuia; tubulatura de la filtrul de aer la galeria de admisie este la liberă alegere ;

• Modificarea sistemului de răcire al motorului (radiator + ventilatoare + sistemul electric de alimentare a acestora) dar fluxul de aer cald de la acest radiator nu trebuie să treacă prin cocpit iar membrii echipajului trebuie să fie protejați în cazul unei neetanșeități a sistemului de răcire astfel încât lichidul fierbinte să nu ajungă la ei ;

• Modificarea sistemului de evacuare. În cazul în care există turbocompresor este la liberă alegere după turbocompresor ; Țeava de evacuare trebuie să fie cu ieșirea înspre spate și orizontală (nu în sus).

• Modificarea sistemului de ungere. Este posibil să se instaleze un sistem adițional de răcire al uleiului însă fără să se obțină un avantaj aerodinamic după montarea acestuia ;

• Este posibilă instalarea unui radiator de răcire a carburantului pe conducta de retur către rezervorul de carburant.

RT4.5 Transmisia

Nu se permite modificarea conceptuală a transmisiei de la motor la axe.

Nu se permite modificarea cutiei de viteze.

Sunt permise sisteme adiționale de răcire a uleiului din cutia de viteze.

Carcasa diferențialului din față trebuie să rămână cea originală. Diferențialul din față se poate ranforsa și reproduce din alte materiale metalice atât timp cât se păstrează forma și conceptul inițial.

Diferențialul din spate este la liberă alegere și trebuie să fie disponibil la vânzare pe piața liberă (nu se acceptă un diferențial manufacturat) ; Lungimea arborilor cardanici de transmisie sau a planetarelor este la liberă alegere dar articulațiile lor trebuie să rămână cele standard.

RT4.6 Suspensia

Cursa suspensiei la roată este limitată la 18" (față) și la 20" (spate) Brațele suspensiei sunt la liberă alegere.

Fuzeta, butucul trebuie să fie din echiparea standard.

Se acceptă numai un singur amortizor per roată.

Amortizoarele sunt la liberă alegere dar punctele lor de prindere trebuie să fie cele standard (conceptual).

Este interzisă posibilitatea de reglare a amortizoarelor și a arcurilor direct din cocpit. Reglajul trebuie să fie posibil numai când autovehiculul este oprit și numai utilizând scule.

Este interzisă orice interconexiune funcțională între amortizoare.

Este permisă numai o bară stabilizatoare pe axă. Reglarea barei stabilizatoare din cocpit este interzisă. Bara stabilizatoare trebuie să fie exclusiv mecanică fără posibilitatea cuplării decuplării automate. Orice conexiune (legătură) între bările stabilizatoare față / spate este interzisă. Diametrul barei stabilizatoare este la liberă alegere.

RT4.7 Roţile

Diametrul jantei este de maxim 15 inches cu un maxim al diametrului anvelopei de 33 inches (860 mm). Măsurarea diametrului roţii se va face cu roata/roţile montată/e pe autovehicul, la o presiune a aerului din interiorul anvelopei de 1,0 bar, de la suprafaţa de contact cu solul până la punctul superior diametral opus al anvelopei.

Utilizarea anvelopelor de motociclete este interzisă.

Roțile nu trebuie să fie de același diametru.

Este permisă utilizarea sistemelor anti dejantare sau anti pană.

O singură piuliță de fixare, centrală, a roții nu este permisă.

Profilul de rulare recomandat al anvelopelor este minim MT (Mud Terrain). Este interzisă utilizarea anvelopelor cu profil agricol (gen tractor).

Este interzisă utilizarea lanţurilor pentru anvelope în timpul competiţiei.

RT4.8 Rezervorul de carburant

Autovehiculele SxS trebuie să aibă scuturi de protecție (din tablă de oţel cu o grosime de minim 1,0 mm, din tablă de aluminiu cu o grosime de minim 2,0 mm sau din materiale compozite cu o grosime de minim 3,0 mm) fixate direct pe structura tubulară a șasiului amplasate sub orice rezervor montat la mai puțin de 200 mm deasupra suprafeței de referință.

Suprafața de referință reprezintă planul definit de părțile cele mai joase ale structurii tubulare a șasiului care este situat sub proiecția verticală a rezervorului.

Nicio parte a unei carcase care conține rezervorul de carburant nu va fi amplasată la mai puțin de 40 mm deasupra suprafeței de referință.

Fiecare rezervor va fi atașat direct de șasiu (safety cage). Niciun rezervor nu va fi amplasat la mai puțin de 50 mm (înspre față) față de arcul de securitate principal. Este obligatoriu ca rezervorul să fie dotat cu un buşon etanş. Se recomandă montarea unei guri de umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip "racing" cu sau fără omologare. Ventilaţia rezervorului către atmosferă este obligatorie. Ventilaţia se va realiza cu o supapă unisens.

Nu sunt permise alte rezervoare de carburant în afara celui principal.

Capacitatea rezervorului nu este restricţionată.

RT4.9 Sistemul de frânare

Sistemul de frânare este la liberă alegere dar trebuie să îndeplinească următoarele:

• Să fie activat și controlat de pilot

• Să aibă cel puțin două circuite independente operate de aceeași pedală (între pedala de frână și etrieri cele două circuite trebuie să fie clar separate, fără nicio interconexiune una cu cealaltă în afara dispozitivului de distribuire separată a forței de frânare) ;

• Presiunea identică la roțile aceleași punți cu excepția presiunii generate de frâna de mână.

Etrierii trebuie să provină de la un autovehicul de serie sau pot fi etrieri de competiție cu maxim 4 pistoane.

Discurile de frână trebuie să provină de la un autovehicul de serie sau pot fi discuri de competiție. Diametrul maxim este de 330 mm.

RT4.10 Sistemul de direcţie

Tipul, configuraţia şi structura sistemului de direcţie este cel standard din dotare. Sistemul de asistare (power steering) standard nu poate fi modificat la fel ca și poziția mecanismului de direcție.

Bieletele de direcție și capetele de bară sunt la libera alegere.

RT4.11 Luminile

Este obligatorie prezenţa unui sistem de iluminare complet funcţional: faruri, semnalizatoare, lumini de staţionare, stop frână.

RT4.12 Dotări de siguranţă

Este obligatorie existența unei structuri de siguranţă de tip roll cage, separată sau integrată în structura autovehiculului, care trebuie să respecte specificaţiile din Anexa B.

Autovehiculul trebuie să aibă podea continuă pe întreaga suprafaţă a habitaclului. Podeaua va fi din tablă de oţel cu o grosime de minim 1,0 mm, din tablă de aluminiu cu o grosime de minim 2,0 mm sau din materiale compozite cu o grosime de minim 3,0 mm.

Este interzis, ca orice componentă în mişcare a motorului, cutiei de viteze, transmisiei să străbată sau să intre în zona echipajului fără să aibă o protecţie rigidă.

Orice conductă care transportă un lichid (conducte de ulei, de carburant, de frână, etc) şi care străbate habitaclul trebuie să fie protejată suplimentar astfel încât în cazul unei fisuri/sparturi lichidul sub presiune sau cu temperatura ridicată să nu poată ajunge direct la ocupanţii habitaclului. Conductele de carburant care străbat habitaclul trebuie să fie obligatoriu din oţel şi să nu aibă întreruperi (mufe de legătură) pe toată lungimea traseului din interiorul habitaclului. Centurile de siguranţă sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Centurile de siguranţă trebuie să fie de tip ham cu prindere în minim 3 puncte pe structura de rezistenţă de tip roll cage. Este recomandată utilizarea centurilor de siguranţă omologate pentru competiţii auto şi în termen de valabilitate. Nu sunt admise centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate sau incomplet fixate. Centurile de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin peste bazin şi peste umeri).

Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.

Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă pentru pilot şi copilot care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura interioară a structurii de tip roll cage. Este obligatoriu ca scaunele să fie pentru competiţii auto cu tetiere încorporate. Nu sunt admise scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistenţă este deteriorată, părţi lipsă. Se recomandă utilizarea scaunelor omologate pentru competiţii auto şi în termen de valabilitate.

Orice obiect amplasat în interiorul habitaclului va fi fixat ferm pentru a evita accidentările prin desprinderea acestuia în timpul competiției.

Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de minim 1 kilogram, cu manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat într-un loc uşor accesibil şi fixat ferm pentru a evita desprinderea accidentală a acestuia. Se recomandă utilizarea unui extinctor de 2 kilograme.

Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Căştile trebuie să fie purtate cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile în totalitate. Se recomandă utilizarea căştilor omologate pentru competiţii auto, cu valabilitatea în termen.

Este obligatorie montarea unui contact electric general principal care să decupleze legătura cu bateriile de acumulatori a instalaţiei electrice şi să oprească motorul. Contactul general va fi montat astfel încât să fie accesibil ambilor membrii ai echipajului stând în scaune cu centurile fixate.

Este interzisă utilizarea panourilor rigide din materiale plastice (ex: plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.). RT4.13 Specificaţii generale

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu:

• posibilitatea de a alimenta o baliză GPS și fixarea ei într-o zonă protejată. Este obligatorie prezenta unei perechi de fire cu papuci electrici la capete – pozitiv cu papuc „mamă", negativ cu papuc „tată". Pe firul pozitiv este recomandată și montarea unei siguranțe de 10A;

• prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puţin egale cu perimetrul autovehicului pentru protecţia solului în zona de service sau bivuac.

• trusă de prim ajutor sigilată şi în termen de valabilitate;

• şufă de protecţie copac cu lăţime de minim 60mm;

Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare şi măsurare a distanţei parcurse conectat la transmisia autovehiculului.

Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau exteriorul autovehicululuii în afara rezervorului principal de combustibil.

Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).

RT5 CLASA EXTREM

RT5.1 Definiţii

Clasa EXTREM este destinată autovehiculelor cu tracţiune 4x4 care respectă specificaţiile de mai jos.

Un autovehicul 4x4 definit la cap. RT5 este un autovehicul cu tracţiune 4x4 permanentă sau cuplabilă care poate fi derivat dintr-un autovehicul de serie sau construit special pentru competiţii de off road şi care respectă specificaţiile cuprinse în la punctele RT5 Masa maximă a autovehiculului nu poate depăși 3.500 kg. Masa minimă a autovehiculului nu poate fi mai mică de 900 kg. Autovehiculul se cântărește cu plinurile făcute, cu dotările tehnice obligatorii din prezentul regulament tehnic, cu maxim o roată de rezervă, fără echipaj, bagaje, scule.

RT5.2 Caroseria/Şasiul

Se admit orice tip de caroserii şi şasiuri.

Lungimea şasiului sau a structurii portante trebuie să fie cel puţin cât lungimea ampatamentului (distanţa între axele punţilor).

Din motive de siguranţă se recomandă următoarele:

• structura caroseriei sau a şasiului trebuie să fie proiectată / modificată astfel încât să fie reduse substanţial deformările în zona cocpitului în caz de impact sau de răsturnare;

• fiecare îmbinare trebuie realizată prin sudură pe întreaga suprafaţă de îmbinare;

• prin tuburile care formează structura de rezistenţă a şasiului, caroseriei, nu trebuie să treacă fluide (conducte de carburant, de ulei, de frână, etc);

• structura caroseriei nu trebuie să împiedice accesul pentru pilot şi copilot sau ieşirea în cazul în care autovehiculul este răsturnat pe o parte sau pe pavilion;

• deschiderile de acces laterale ale habitaclului trebuie să fie în număr de două (una pentru pilot, una pentru copilot). Deschiderile vor avea forma şi dimensiunile astfel încât prin ele să încapă un pătrat cu latura de minim 500 mm.

• lăţimea ramei parbrizului nu trebuie să fie mai mică de 500 mm. Prin rama parbrizului trebuie să încapă un pătrat cu latura de 500 mm.

La caroseriile şi şasiurile derivate dintr-un autovehicul de serie se permit orice modificări cu respectarea celor cuprinse în prezentul regulament.

Este permisă montarea uneia sau mai multor baterii de acumulatori. Bateriile de acumulatori trebuie să fie fixate ferm, iar bornele de plus izolate electric. Compartimentul motorului este obligatoriu să fie închis (să existe capota motorului) pe toată perioada de desfășurare a competiției în cazul în care motorul este amplasat în partea din față.

Capotele montate în faţa habitaclului care au balamalele înspre partea din spate a vehiculului, trebuie să aibă două sisteme independente de menţinere a poziţiei închis a capotei, sisteme care să fie adecvate ca rezistenţă.

Se recomandă înlocuirea tuturor suprafeţelor vitrate din sticlă cu alte materiale (ex:policarbonat). Este interzisă utilizarea materialelor din plastic sau compozite care formează muchii ascuţite / cioburi ascuţite în cazul spargerii (de ex: plexiglass). Parbrizul şi geamurile uşilor, dacă există, trebuie să fie clare, transparente.

Autovehiculul care are montat un parbriz trebuie obligatoriu să îndeplinească următoarele:

• să aibă un sistem de spălare şi de ştergere funcţional, care să acopere cel puţin linia de vizibilitate a pilotului; dacă parbrizul este din sticlă acesta trebuie să fie de tip duplex.

RT5.3 Troliul

Este obligatorie montarea cel puţin a unui troliu cu direcţia de tragere spre faţă.

Este obligatorie montarea unui troliu cu direcţia de tragere spre spate sau spre plafon. Este recomandată utilizarea liniilor de tragere confecţionate din fire sintetice.

În cazul în care se vor utiliza linii de tragere confecţionate din fire din oţel, este obligatorie utilizarea unui lest montat pe linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea cel putin 1kg şi dimensiunile minime de 300x200mm.

Este permisă utilizarea unui troliu cu acţionare mecanică sau hidraulică. În cazul troliilor montate în habitaclu componentele aflate în mişcare (tambur, linia de tragere, etc) trebuie să fie protejate (acoperite) cu materiale rigide pentru a se evita accidentările. În cazul troliilor montate în habitaclu se acceptă numai utilizarea liniilor de tragere din fire sintetice (este interzisă utilizarea cablurilor din fire din oţel).

RT5.4 Motorul

Motorul este la liberă alegere. Nu există restricţii.

Se recomandă modificarea sistemului de ventilaţie al carterului motorului, astfel încât să nu existe posibilitatea unor scurgeri de ulei în cazul în care autovehiculul se răstoarnă. Poziționarea motorului pe şasiu/caroserie nu este restricționată.

Tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie realizată astfel încât ieşirea acesteia să fie poziționată în partea laterală a autovehiculului sau înspre spate.

RT5.5 Transmisia

Cutia de viteze, cutia de transfer şi diferenţialele sunt la liberă alegere. Este obligatoriu să existe o treaptă funcţională de mers înapoi.

RT5.6 Suspensia

Structura şi configuraţia suspensiei sunt la liberă alegere.

RT5.7 Punţile

Tipul, structura şi configuraţia punţilor sunt la liberă alegere.

Ampatamentul (distanţa între axele punţilor) trebuie să fie de minim 2000 mm. Se măsoară pe aceeaşi parte a autovehiculului din centrul unei roţi din faţă până în centrul unei roţi din spate.

RT5.8 Roţile

Dimensiunea maximă a anvelopelor nu este limitată. Profilul de rulare recomandat al anvelopelor este minim MT (Mud Terrain). Este permisă utilizarea anvelopelor cu profil agricol (gen

tractor).

Ecartamentul (distanţa între roţile aceleiaşi punţi) trebuie să fie de maxim 2300 mm. Se măsoară la exteriorul anvelopei.

Este interzisă utilizarea lanţurilor pentru anvelope în timpul competiţiei.

RT5.9 Rezervorul de carburant

În cazul în care carburantul utilizat este benzina, nu este permis ca amplasarea rezervorului de carburant să fie în interiorul structurii de protecţie a echipajului (habitaclului).

Dacă rezervorul este poziţionat în aşa fel, încât este expus direct unei lovituri (nu este protejat de nicio structură a şasiului) atunci el trebuie protejat de o structură metalică. Este obligatoriu ca rezervorul să fie dotat cu un buşon etanş. Se recomandă montarea unei guri de umplere a rezervorului cu capac de închidere de tip "racing" cu sau fără omologare. Ventilaţia rezervorului către atmosferă este obligatorie. Ventilaţia se va realiza cu o supapă unisens. În cazul rezervorului de carburant amplasat în interiorul habitaclului (admis numai în cazul carburantului diesel), ventilaţia va fi construită astfel încât eliminarea vaporilor de carburant să se facă în exteriorul habitaclului.

Capacitatea rezervorului nu este restricţionată.

RT5.10 Sistemul de frânare

Tipul, configuraţia şi structura sistemului de frânare este la liberă alegere. Nu se recomandă utilizarea conductelor de frână din aliaje de cupru. Este permisă utilizarea mai multor sisteme de frânare independente.

RT5.11 Sistemul de direcţie

Tipul, configuraţia şi structura sistemului de direcţie este la liberă alegere.

Este permis un sistem de direcţie care să acţioneze asupra şasiului şi/sau a roţilor oricărei punţi.

RT5.12 Luminile Este obligatorie prezenţa unui sistem de iluminare complet funcţional: faruri, semnalizatoare, lumini de staţionare, stop frână.

Este obligatorie prezenţa unui claxon funcţional.

RT5.13 Dotări de siguranţă

Este obligatorie existenţa unei structuri de siguranţă de tip roll cage, separată sau integrată în structura autovehiculului, care trebuie să respecte specificaţiile din Anexa B. Toate autovehiculele deschise trebuie să aibă un acoperiş. Înălţimea până la acoperiş trebuie să fie de minim 850 mm măsurată pe verticală de la baza şezutului scaunului fără a comprima tapiţeria acestuia. Toate autovehiculele deschise trebuie să respecte următoarele caracteristici ale acoperişului:

• lungimea de minim 600 mm dispus astfel încât distanţa măsurată de la fruntea pilotului aşezat pe scaun şi până la marginea dinspre spate a acoperişului să fie de minim 300 mm;

• lăţimea este determinată de bările longitudinale ale cuştii de siguranţă;

• acoperişul va fi sudat de roll cage sau va fi fixat cu nituri de acesta;

• materialul acoperişului va fi tablă de oţel cu grosime de cel puţin 1,0 mm sau tablă de aluminiu cu grosime de cel puţin 2,0 mm;

• acoperişul va fi la cel puţin 50 mm distanţă faţă de casca ocupanţilor atunci când aceştia sunt aşezaţi în scaune.

Autovehiculul trebuie să aibă podea continuă pe întreaga suprafaţă a habitaclului. Podeaua va fi din tablă de oţel cu o grosime de minim 1,0 mm sau din tablă de aluminiu cu o grosime de minim 2,0 mm. La autovehiculele la care s-a păstrat podeaua caroseriei vehiculului din care a derivat nu se aplică această reglementare.

Este interzis ca orice componentă în mişcare a motorului, cutiei de viteze, transmisiei, să străbată sau să intre în zona echipajului fără să aibă o protecţie rigidă.

Este interzis să se monteze în înteriorul habitaclului rezervoare de lichide care pot depăşi temperatura de 50 0 C în timpul funcționării.

Orice conductă care transportă un lichid (conducte de ulei, de carburant, de frână, etc) şi care străbate habitaclul trebuie să fie protejată suplimentar astfel încât în cazul unei fisuri/spărturi lichidul sub presiune sau cu temperatură ridicată să nu poată ajunge direct la ocupanţii habitaclului. Conductele de carburant care străbat habitaclul trebuie să fie obligatoriu din oţel şi să nu aibă întreruperi (mufe de legătură) pe toată lungimea traseului din interiorul habitaclului.

Centurile de siguranţă sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Centurile de siguranţă trebuie să fie de tip ham cu prindere în minim 4 puncte pe structura de rezistenţă de tip roll cage. Este recomandată utilizarea centurilor de siguranţă omologate pentru competiţii auto şi în termen de valabilitate. Nu sunt admise centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate sau incomplet fixate. Centurile de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificaţiile acestora (cel puţin peste bazin şi peste umeri). Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia.

Autovehiculul trebuie să aibă minim două scaune amplasate în partea din faţă pentru pilot şi copilot care trebuie să fie fixate ferm de structura podelei sau de structura de tip roll cage). Este obligatoriu ca scaunele să fie pentru competiţii auto cu tetiere încorporate. Nu sunt admise scaunele care prezintă defecte mecanice evidente: structura de rezistenţă este deteriorată, părţi lipsă. Se recomandă utilizarea scaunelor omologate pentru competiţii auto şi în termen de valabilitate.

Orice obiect amplasat în interiorul habitaclului va fi fixat ferm pentru a evita desprinderea acestuia în timpul competiţiei.

Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kilograme, cu manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat într-un loc uşor accesibil şi fixat ferm pentru a evita desprinderea accidentală a acestuia.

Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Căştile trebuie să fie purtate cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile in totalitate. Se recomandă utilizarea căştilor omologate pentru competiţii auto, cu valabilitatea în termen.

Este obligatorie montarea unui contact electric general principal care să decupleze legătura cu bateriile de acumulatori a instalaţiei electrice şi să oprească motorul. Contactul general va fi montat astfel încât să fie accesibil ambilor membrii ai echipajului stând în scaune cu centurile fixate.

Este interzisă utilizarea în interiorul habitaclului a panourilor rigide din materiale plastice (ex: plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.).

RT5.14 Specificaţii generale

Autovehiculul va fi dotat obligatoriu cu:

• posibilitatea de a alimenta o baliză GPS în zona bordului – partea stângă la baza parbrizului. Este obligatorie prezența unei perechi de fire cu papuci electrici la capete pozitiv cu papuc „mamă", negativ cu papuc „tată". Pe firul pozitiv este recomandată și montarea unei siguranțe de 10A;

• prelată sau orice alt material impermeabil având dimensiunile cel puţin egale cu perimetrul autovehicului pentru protecţia solului în zona de service sau bivuac. Se recomandă dimensiunile de 6000x3000mm;

• trusă de prim ajutor sigilată şi în termen de valabilitate;

• şufă de protecţie copac cu lăţime de minim 60mm; Este recomandată utilizarea unui sistem fix de înregistrare şi măsurare a distanţei parcurse, conectat la transmisia autovehiculului.

Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului principal de combustibil.

Este interzisă acceptarea în concurs a autovehiculelor care prezintă scurgeri evidente de lichide (uleiuri, carburant, lichid de răcire, lichid de frână).